Nhân viên lái xe tham dự tuyên truyền pháp luật trong hoạt động vận tải

Theo giấy mời số 08/GM-PC08 của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương mời toàn bộ lái xe cùng đại diện công ty tham dự buổi tuyên truyền và ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải vào lúc 8h00 ngày 21/06/2023

Thành phần tham dự có : Ông Đoàn Trọng Tuấn -PGĐ và các nhân viên lái xe