Thông báo thay đổi số hiệu tuyến 04

Căn cứ vào Quyết định số 906/QĐ-SGTVT ngày 22/08/2023 của Sở Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục mạng lưới xe buýt nội tỉnh và liền kề.

Căn cứ vào văn bản số 2891/TT-QLĐH ngày 29/08/2023 của Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh ( viết tắt : Trung Tâm ) về việc điều chỉnh thông tin trên xe buýt đối với các tuyến xe buýt tỉnh liền kề.

Nay , Công ty cổ phần Phương Trinh trân trọng thông báo về việc thay đổi số hiệu tuyến xe buýt  Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông, cụ thể như sau :

 

Tên Tuyến : THỦ DẦU MỘT – BẾN XE MIỀN ĐÔNG

SỐ HIỆU TUYẾN CŨ

04

SỐ HIỆU TUYẾN MỚI

61-8

Thời gian thực hiện kể từ ngày 06/09/2023